Burgos // Un furtivo se envía por correo a Huelva 14 cabezas de corzo abatidas al norte de Burgos